Μια νέα αρχή


Πόσα έχω διαβάσει στο διαδίκτυο που ήθελα να μεταφέρω και πόσα θέλω εγώ να πω ..έτσι για πλάκα η σοβαρά.
Αυτός είναι ο λόγος που έγινε αυτό το μπλοκ καλή αρχή λοιπόν.